பைரவி அம்பே பவானி

பஜன் வரிகள்:

  • பைரவி அம்பே பவானி
  • ஜகதம்பே மா ஜகத் ஜனனி
  • நாராயணி பதித பாவனி
  • பர்த்தி புரீச்வரி ஸாயி ஜனனி
Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0