ஆத்ம ஜோதி நமோ

பஜன் வரிகள்:

  • ஆத்ம ஜோதி நமோ
  • பரமாத்ம ஜோதி நமோ
  • அகண்ட ஜோதி நமோ, மம ஜீவன ஜோதி நமோ
  • அந்தர்யாமி நமோ, ஸ்ரீ சத்குரு சாயி நமோ
Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0