குருவாய்

 • வியாச குருவின் மகாபாரதம், வால்மீகி கம்பராமாயண
 • இதிகாசங்கங்களிலுமுன் அவதார மகிமை
 • யிவ்வுலகறிந்தே உய்வுற்றன
 • வியாழ அவதார குருவே, உன் லீலா வினோத
 • மகிமைகளிப் பாரினிலதிசய அற்புதமானது
 • வியாபகமா யித்தரணி முழுதும் வியாபித்திருக்கிறாய்
 • பரப்பிரும்மமாய் ஞாபகமாய் உன்
 • பக்தருள்ளங்களில் நீங்காமல் நிலைத்திருக்கிறாய்
 • வேதாக மங்களாய்ப் பொருள் தந்துன்னைப்
 • படிக்க வைக்கிறாய்
 • நாதகீதமாயுனைப் பக்தியில் பண்பாடித் துதிக்கச் செய்கிறாய்
 • செப, தவ,பஜனை, நாம ஸ்மரணையி லெப்போதும்
 • திளைத்து மகிழ வைக்கிறாய்
 • மாதா பிதா குரு தெய்வச்சகாவாய்ச் சகலருக்குமுன்
 • கருணை நல்குகிறாய்
 • சாமான்ய பக்தனுக்கும் உன் அன்பை யள்ளித்தருகிறாய்
 • வேண்டிய வேண்டாதவரெனப் பாரபட்சமுனக்கேது சுவாமி
 • உனை வேண்டியவர் முன்னர் சுலபப் பிரசன்னனாய்த்
 • தோன்றி அவ்வுள்ளத்தின்
 • சத்தியத்தைச் சாத்வீகமாக்குகிறாய்
 • வேண்டி உன்னை அழைக்க உடன்வந்து
 • உத்வேகமாய் நிறைவேற்றுகிறாய்
 • நீயிருக்கக் குறையேதுமில்லையே நிறைமதி
 • ஸ்ரீ சத்யசாயி தெய்வமே
 • உன் மலரடி சரணம் சரணம் சரணம் சுவாமி

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0