சுபஹ் ஔர் ஷாம் போல் ஹரி நாம்

பஜன் வரிகள்:

  • சுபஹ் ஔர் ஷாம் போல் ஹரி நாம்
  • கோபி கோபால பஜோ சாயி கனஷ்யாம்
  • சலோ மன் சலோ சலே பாபா கே தாம்
  • ஷிர்டி கே தாம் சத்ய சாயி கே தாம்
Loading...
வணிக வண்டி
வணிக வண்டியில் தயாரிப்புகள் எதுவும் இல்லை!
மொத்தம்
0.00
0