அருளமுதம்

அருளமுதம்

“Sathya Sai Speaks”, the volumes of discourses by Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, are copyrighted by the Sri Sathya Sai Books & Publications Trust. They are provided here for the use of individuals only; they are not to be sold or distributed in any way. Both the complete volumes and individual chapters are provided, as pdf files.You need Adobe Acrobat Reader to read them.

It is far more efficient to buy the volumes at one of the not-for-profit Sai Book stores than to print the complete volumes from these pages. Note also that these electronic copies were set differently than the paperback volumes and consequently have different page numbers.

Sathya Sai Speaks Books

சாய்ராம்! மின்புத்தகம் விரைவில் வருகிறது…

புத்தகங்களை வாங்க

Loading...
வணிக வண்டி
வணிக வண்டியில் தயாரிப்புகள் எதுவும் இல்லை!
மொத்தம்
0.00
0