நித்ய வரம் வேண்டும்

தினம் உனைப் பாடும் வரம் வேண்டும் நான் தேடும் பரம் நீ உடன்வரவேண்டும் மனம் உன்னைத் துதித்து மகிழ வேண்டும் இதயம் உன் கீதைப் பாதை வழி தொழ வேண்டும் நீங்காமல் உன் நாமம் நெஞ்சமதி லொலிக்க வேண்டும் அது நிலையாகRead More

விடியல் தந்து

விடிகாலை ஓம்காரம், ஓசையுடன் வளி மண்டலத்தில் பஞ்சபூதங்ககளில் கலக்கிறது விடியல் தந்து உயிரினங்களை உயிர்ப்பிக்கின்றது பொன்மணி மாடத்து விளக்கொளியில் சுப்ரபாத மொலிக்கிறது நவநிதியாய் மனதிலமைதியைப் பெறுகிறது மெய்யன்பர்களின் மென்னடைதனில் நகரசங்கீர்த்தனம் நகர்கிறது மெய்யே உன் சத்தியப்பாதையே சனாதன தர்மத்தை வழி நடத்துகிறதுRead More

பிரசாந்தி பாலசுப்பிரமணியம்

மயிலேறி வருவானந்த முருகன் மலைக் குன்றுதோறும் நின்றருள் தருவானந்தக் கந்தன் மனதோடு பேசி மகிழ்விப்பானந்தக் குமரன் ஒவ்வொரு பக்தியிலும் பக்தருள்ளும் பரிமளிப்பானந்த வேலன் மடிமீது குழந்தைபோல் தவழ்வானவன் மருள்நீக்கி, யிருள் போக்கித் தருவானந்தச் சேந்தன் படிகளேறித் தொழுதாலவன் பாங்காயருள் தருவான் இடிமின்னலாயிடர்வரினும்Read More

விபூதி எங்களின் அநுபூதி

புதுப்புது அர்த்தங்கள் தரும்உன் அற்புதம் புத்தம் புதுப் பூவாய் மலர்கின்ற ஆனந்தம் அற்புத அதிசய ஔஷதம் உன் விபூதி உன் பொற்பதம் தானென்றும் எங்களுக்கு அனுபூதி என் கடன் உன் சேவைப் பணிகளாற்றுதல் என்றெண்ணிச் செயல்பட்டால் வருபிணி, துயர்போக்கி வாழ்வியலில் நற்பணிRead More
Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0