வனமாலி வாசுதேவா

பஜன் வரிகள்: வனமாலி வாசுதேவா ஜகன்மோஹன ராதா ரமணா ஜகன்மோஹன ராதா ரமணா சசிவதனா சரஸிஜ நயனா ஜகன்மோஹன ராதா ரமணா ராதா ரமணா, ராதா ரமணா

பஜமன் ஷ்யாம சுந்தர கிரிதாரி

பஜன் வரிகள்: பஜமன் ஷ்யாம சுந்தர கிரிதாரி மோர முகுட பீதாம்பரதாரி பஜமன் ஷ்யாம சுந்தர கிரிதாரி மீரா கே ப்ரபு கிரிதர நாகர கிரிதர நாகர கிரிதர நாகர மீரா கே ப்ரபு கிரிதர நாகர முரளி மனோஹர ஷ்யாமமேலும் வாசிக்க

ஸோஹம் ஸோஹம்த்யான கரோ

பஜன் வரிகள்: ஸோஹம் ஸோஹம் த்யான கரோ சத்குரு சாயி த்யான கரோ ஸோஹம் ப்ரம்ஹா ஸோஹம் விஷ்ணு ஸோஹம் சாயி த்யான கரோ ஸோஹம் ஆத்மா சிவ பரமாத்மா ப்ரம்ஹானந்த் ஸே ஹ்ருதய பரோ

ஷ்யாம முராரி ஆயோ ரே

பஜன் வரிகள்: ஷ்யாம முராரி ஆயோரே சாயி முராரி ஆயோரே ஷ்யாம முராரி ஆயோரே காயோரே குண காயோரே பாயோரே பீதாம்பரதாரி

ஜெய குருநாதா சிவ குருநாதா

பஜன் வரிகள்: ஜெய குருநாதா சிவ குருநாதா பர்த்திபுரீச ஹரே பரமேசா பரம தயாளா பாஹி மகேசா ஜெய ஜெய சத்ய சாயீசா ஈசா
Loading...
வணிக வண்டி
வணிக வண்டியில் தயாரிப்புகள் எதுவும் இல்லை!
மொத்தம்
0.00
0