சாயி சகாவாய்

 • சாயி மாதா சங்கமிக்க வரும் நேரமிது
 • சாயிபிதாவா யங்கம் வகிக்க வந்த நாளுமிது
 • சாயி குருவாய்ப் பிரணவம் சொல்ல வந்த காலமிது
 • சாயி தெய்வமாய் அவதரித்து வந்த கலியுகம் இது
 • சாயி சகாவாய்ச் சகலருக்கும் சகல வினைகள்
 • தீர்க்க வந்த சாட்சியிது
 • சாயி சகல சர்வ தெய்வமாகி விட்ட காட்சி இது
 • சத்ய தர்ம சாந்தி பிரேமை அகிம்சையில் வந்த வடிவமிது
 • என்றும் நித்ய பாராயணம் ஆகிவிட்ட சாயி வேதம் இது
 • சனாதனம் விதைக்க வந்த சாரதிதான் இது
 • சதாசிவம் என்றும் ஸ்ரீ சத்யசாயி ராமன் என்றும்
 • அவரவர் தெய்வமாய் ஆகிவிட்ட அனுபூதி இது
 • வெள்ளிதனில் வேள்வியாய் விடிவெள்ளியாய் வந்து
 • அருள வேண்டும் ஸ்ரீ சத்யசாயி மாதா
 • உன் பாதாரவிந்தங்களுக்கு வந்தனம் சரணம் போற்றியே.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0