சாயி அட்சயம்

 • எங்கெங்கு நோக்கினும் எதிலும் எப்போதும்
 • எல்லாமும் உன் வடிவம்
 • அங்கங்கு கேட்கினும் முப்போது மெப்போதும்
 • இப்போதுமுந்தன் லீலா வினோத மகிமைகள்
 • சாயி பக்தர்கள் சங்கமிப்பிலுன் சாத்வீகம் மட்டுமே தெரிகிறது
 • ஒவ்வொருவர் வாழ்வியலிலும்
 • உன் வியாபகம்தான் தெரிகிறது
 • அவரவர்கள் தங்கள் அனுபவத்தைக் கூறுகையில்
 • ரசனையாய்க் கேட்டு மகிழ்கிறோம்
 • ஒவ்வொரு அணுவிலும் உன் கருணை பெருகி எங்கள்
 • பக்தி உருகி ஆத்மாவில் அமர்கிறது சுவாமி
 • எங்கள் முன் ஜென்மப் புண்ணியத்தால் இக்கலியில்
 • கிட்டிய தெய்வம் நீ மட்டும்தான் சுவாமி
 • இப்புவியில் வாழும் வரை உன் பக்தியில் திளைத்து
 • உன் சேவைகள் பல ஆற்றி வாழ்ந்தால் போதும்
 • அட்சயமாய் அன்புருவாயுன் அருள்தனில்
 • அட்சரம் பிசகாமலுன் கருணையில் சந்ததிகளே
 • கடைத்தேறியுன் கடாட்சத்தில் கவி புனையும்.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0