சகலகலாவல்லியே

 • சகல சித்தியளிக்கும் ஆதிசாயிதேவிக்கு ஆனந்த வந்தனம்
 • கற்வர் தமக்குக் கற்பகக் கலைநிதி அருளும் கலைமகளே
 • உனக்கு அனந்தகோடி வந்தனம்
 • கொற்றவை நாயகியே கொலுவிருக்கும்
 • வாணி சரஸ்வதியுனக் கன்பான வணக்கம்
 • கற்றவர் போற்றி மகிழும் மாபெரும் கலைகளைப்
 • படைத்தவளே அஷ்டலட்சுமிகளாயு மருள்
 • பாலிப்பவளே உனக்குச் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம்
 • உற்றவர் நோக்கி உவந்திடுமாறு உற்ற துணையாய்
 • வந்தருள்வாயே உனக்கு உற்சாக வந்தனம்
 • ஞானத்தைப்பால் கலந்தூட்டி நற்றமிழைத் தேன்
 • கலந்தூட்டித்தான் நல்வாக்கு நவில வைத்த
 • கலைவாணித் தாயுனக்குக் காலகால
 • காலகாலமெல்லாம் நற்பவியாம் வணக்கங்கள்
 • வான்முட்டுமுன் வற்றாக்கருணைதனைத் தானமாய்த்
 • தருவாயே தாரிணிதேவியே தயை தந்தருள்வாயே
 • நற்றமிற் கவிதைகள் பற்பலபுனைந்துனைப்
 • பண்பாடித் துதிதித்திட வரம்தந்து வாழ்வியலில்
 • வளம் தருவாயே ஸ்ரீ சத்யசாயீஸ்வரி
 • சகலகலாவல்லித்தாயே சரணமம்மா.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0