ஸ்ரீ சாயி சாரதையாய்

 • கலையரசி வருவாயே ஆயகலை களெல்லாங்கற்க
 • அருள் புரிவாயே
 • மலையரசி உடனிருக்க நல்மகிமைகள் பல தருவாயே
 • அலையரசியருகில் நிற்க அன்பு தந்தருள் பாலிப்பாயே
 • கல்விக்கரசி ஆய கலைகளுக்கரசியாம்
 • நீ கவித்துவமளிப்பாயே
 • கலைமகளெனப் பெயர்தாங்கிக் கல்விக்
 • கடாட்சமளிப்பவளே
 • நாமகள் நாமமுடன் நற்சொல்லில் இனிமை தருபவளே
 • வாக்தேவியாய் வாழ்வியலில் வாக்கில் வலம் வரும்
 • வடிவழகானவளே
 • ஸ்ரீ சரஸ்வதி யாய்ச் சகலகலைகளுமருளும்
 • ஸ்ரீ சாரதைத் தாயானவளே
 • வீணையினைக் கையிலேந்தி வீணா கானமிசைத்து
 • மகிழ்பவளே
 • வினையகற்றி வாழ்வில் வளங்கள் பலவும் சேர்ப்பவளே
 • வெண்தாமரையில் மாணிக்கவல்லி நாயகியாய்
 • அம்சவேணியாய் வீற்றிருப்பவளே
 • ஸ்ரீ சத்ய சாயி சரஸ்வதியாயிக் கொலு நாளில்
 • வந்திருந்து நல்லாசி தருபவளே
 • பர்த்தி ஸ்ரீ சத்யசாயி சரஸ்வதி உனக்குச்
 • சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம், சாசுவத மாயலங்காரம்
 • சாமுத்திரிகாவாய்ச் சிருங்காரம், அருள்புரிய நீ வரவேண்டும்
 • உன் அன்புக் கருணை தரவேண்டும்
 • ஸ்ரீ சாயி சரஸ்வதிமா சரணம் சரணம்
 • போற்றி போற்றியே.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0