‘ஐந்தில்’ அணிவித்து

 • இலவங்கம், ஏலம், சாதிக்காய், கற்பூரம், தக்கோலம்,
 • பஞ்சவாச மாலை சாற்றி பரப்பிரும்மனுனக்குச்
 • சூட்டியழகு பார்க்கக் கண்கள் கோடி வேண்டும்
 • சர்க்கரை, தேன், தயிர், பால், நெய், பஞ்சாமிர்தம்
 • சத்திய தெய்வமுனக்கு அபிஷேகிக்க நித்திய
 • ஆனந்தம் கோடி கோடியாய்க் கூடித்தான் வரும்
 • முல்லை, அசோகு, வனசம், சூதம், நீலம், பஞ்ச பாணப்
 • பூமாலை சூட்டிப் பரசிவனுனைப் பார்த்தால்
 • கோடி இன்பச் சுகம் கிட்டும்
 • பிரம்மா, விஷ்ணு, உருத்திரன், மகேஸ்வரன், சதாசிவன்
 • என உன் பஞ்ச அவதாரக் கோலங்காணப்
 • பஞ்சமின்றிப் பசியாற்றி கோடி கோடி
 • நாராயண சேவை யளிக்கலாம்
 • காசி, சோமநாத், பூரி, ராமேஸ்வரம், வைத்தியநாத்
 • பஞ்சயாத்திரை சென்றுன் கோடி கோடி
 • பக்தர்களுன்னருளில் அகமகிழ்ந்தருள் பெறுவர்
 • நீர்,நிலம், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம்,
 • பஞ்ச பூதங்களும் உன் வசம்
 • நீ அதில் ஆட்சிதான் செய்கிறாய்
 • கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரக் கூட்டங்களில்
 • எக்கோடியிலும் காட்சி தந்து நீ மாட்சி செய்கிறாய்
 • சங்கு, சக்கரம், கதை, கத்தி, வில், உன்
 • அவதாரபஞ்ச ஆயுதங்கள்
 • சத்யம், தர்மம், சாந்தி, பிரேமை, அகிம்சை, உன்
 • அன்புக்கருணையின் அடையாளங்கள்
 • வெண்மை, கருமை, செம்மை, பொன்மை,
 • பசுமை, பஞ்சவர்ணங்கள்
 • அன்பு, மனம், மதம், இனம், மொழிதான், உன் பக்தர்களின்
 • எண்ணங்கள் தருணங்கள் சந்தோஷங்கள்
 • உன் தரிசனம், ஸ்பரிசனம், சம்பாஷனம்,
 • கரிசனம், அபயஹஸ்தம், பாத நமஸ்காரம்,
 • தருமே பக்தர்களெங்களுக்கு, அதுவே
 • ஆத்ம நிவேதனம், ஆனந்தசாகரம்
 • அனந்த கோடி நமஸ்காரங்கள் சுவாமி சரணம் போற்றியே.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0