செந்தில் சாயிநாதன்

 • மனித உருவெடுத்து அவதாரம் செய்தாய்
 • இப் பவதாரத்திற்குப் பரப்பிரம்மம் ஆகிவிட்டாய்
 • செந்தில் சாயிநாத பகவானே சொந்தமாயுனைக்
 • கவிபாடப் பந்தமாய் வரம் அருள்வாயே
 • பாந்தமாய் உன் கரிசனத்தைக் கருணையாய்த் தருவாயே
 • விந்தையாய் நிகழும் உன் அனுபூதிகளை எந்தை
 • முந்தையாய் முகவரி கூறி முன்னிற்பாயே
 • சாயி கந்தனாய்க் கடம்பனாய்க் கதிர்வேலவனாய்
 • கயிலை நாதனின் இளைய மகவாய்
 • இனிமை தர வருவாயே
 • சிவ குருநாதனின் முதல் மகனாய் ஆனைமுகனின்
 • தம்பியாய் ஸ்பரிசனம் சம்பாஷனம் உன்
 • தரிசனம் காண வரம் தருவாய்
 • சத்தி பாலகனாய் சிவசக்தி சொரூபமாய் இதயக்கோயிலில்
 • சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து காத்தருள வேண்டும்
 • நோயற்ற வாழ்வு பெற்று மேதினியில் உயிர்கள்
 • மகிழ்ந்து வாழ வேண்டும்
 • பசிப்பிணி போக்கி சாயி அன்னபூரணியே – நீ
 • அன்னம் பாலித்தருள வேண்டும்
 • அனைத்துச் சேவைப் பணிகளும் அணிவகுத்து
 • அழகழகாய்த் தொடர்ந்து நடந்திட,
 • நடத்திட உன் சங்கல்பம் என்றும்
 • துணையாய் வரவேண்டும் சுவாமி.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0