உன் பாத தரிசனம் (பொருளாட்சியாம் பொள்ளாச்சியில் கிட்டிய தயை)

 • சுவாமி உன் பாத தரிசனம் பெற்றுள்ள பாக்கியம்
 • கிட்டியததால் பாதாரவிந்தம் தொழுது பணிந்தெழுந்ததினால்
 • ஆதாரசொந்தம் நீ என்று உணர முடிந்தது – அக்கேதாரன்
 • திருவடி பற்றிய உணர்வு உணர்ந்தது
 • புனிதமென்மையது என்று உணர்ந்தேன் சுவாமி
 • தொன்மை வேறு ஏது வேண்டுமென் றறிந்தேன் சுவாமி
 • வாய்மையாய் வாழ வழி வகுத்த தூய்மையது சுவாமி
 • பொய்மையே கூடாதென நீ மொழிந்தது வளர்ந்தது ஸ்வாமி
 • உன் பாத தரிசனம் பாவமது போக்கிடும் சரித்திரம்
 • உன் பாத தரிசனம் நாவமுதா யினித்திடும் மகத்துவம்
 • உன் பாத தரிசனம் என்மேல் உந்தன் கரிசனம்
 • உன் பாத தரிசனம் என் சுவாமி நீ என்னும் பரிச்சயம்
 • கேள்வி ஞானத்தால் பெற்றதில்லை உன் பாதாரவிந்தம்
 • வேள்வி அது என் முன்சென்மக் கொடுப்பினைப் பந்தம்
 • முகம் புதைத்துன் பதமலரில் பணிந்து எழுந்தததை – என்
 • அகம் நினைத்துன் முகமலரில் நிலைத்திருக்குமிப்படிப்பினை
 • நானும் உன் பாதத்தாமரை தொட்டு வணங்கினேன் – நீயும்
 • என் உச்சி தொட்டு ஆசி செய்து உள்ளாய்
 • நானும் இதை எச்சென்மத்திலும் மறவேன் சுவாமி
 • நீயும் என்னை என்றென்றும் கவசமாய்க் காத்தென்
 • சந்ததிகளை வாழச் செய்திடுவாய் சுவாமி.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0