ஆனந்தலஹரி

 • ஆனந்தமய பாபாவின் மதுரப்புன்னகை என்றுமே
 • ஆனந்த லஹரி
 • ஏன் இந்தத் துயரமென எத்தனையோ நொந்த
 • உள்ளங்களுக்குன் கருணைதானின்றும்
 • பரமானந்த லஹரி
 • சுவாமி இப்பிறவியில் அவதாரமெடுத்து வந்தது
 • அவனிக்கே பேரானந்த லஹரி
 • சிவசக்தி ஸ்வரூபமாய்ச் சிதிலமின்றிக் காத்திடும்
 • நீதான் என்றென்றும் சிவானந்த லஹரி
 • சுவாமியுன் போதனைகளனைத்தும் வேதனைகள்
 • களைந்திடும் நித்தியானந்த லஹரி
 • சத்யசாயீசனின் தரிசனம் ஸ்பரிசனம்சம்
 • சம்பாஷனங்களென்றும் பிறவிதோறும் தொடர்ந்திடும்
 • சச்சிதானந்த லஹரி
 • சாயி பகவானே உன் பாடல்கள் பஜன்கள் அன்பு அற, அறி,
 • அருளுரைகள் யாவும் பேரானந்த லஹரி
 • சாயீசனே உனது அனைத்து சேவைகளும் ஆற்றுவதால்
 • கிட்டிடும் சாந்தியே ஒவ்வொரு இதயத்திலும்
 • பூரண ஆனந்தம்
 • அருளானந்தம் சுந்தர ஆனந்தம் சத்திய சாயானந்தம்
 • நானிருக்கப் பயமேன் எனுமுன் மந்திர வார்த்தைதான்
 • பிரேமானந்தம்
 • ஸ்ரீ சத்திய சாயிதெய்வமுந்தன் பங்கயப்
 • பாதார விந்தங்களில் சத்ய தர்ம சாந்தி பிரேமை
 • அகிம்சைப் பூக்கள் தூவித் தொழ வேண்டும். வருக வருகவே.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
வணிக வண்டி
வணிக வண்டியில் தயாரிப்புகள் எதுவும் இல்லை!
மொத்தம்
0.00
0