ஆயகலைகளிலும்

 • ஆயக்கலைகள் அறுபத்து நான்கையும் அறியச் செய்தாய்
 • அறுசுவை உணவுகளையும் சுவைத்து
 • உணர்ந்து, உண்ண வைத்தாய்
 • ஆலகால விஷம் உண்டு தேவர்களைக் காத்து நின்றாய்
 • ஆதி சிவனாக நின்று அடிமுடி தேட வைத்தாய்
 • அர்த்தநாரீஸ்வரக் கோலம் கொண்டு
 • உமைபாதி பங்கன் ஆனாய்
 • முப்புரம் எரித்து முனிவர்களுக்கு அபயம் தந்து காத்தாய்
 • அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களுக்கு
 • வரலாறு படைத்துத் தந்தாய்
 • ஆறுமுகனிடம் பிரணவம் கேட்டு
 • அன்புத் தந்தையாய்க் காணச் செய்தாய்
 • சக்தியும் சிவனும் ஒன்று என்று அகிலத்திற்கழகா யறிவித்தாய்
 • ஆனைமுகன் தந்தையாக
 • திருக் கோகர் ணேஸ்வரராய்க் காட்சி தந்தாய்
 • சிவமே நீ தவமாய் சிவனாய் ஜீவனாய் செபமாய்
 • செயமாய் அகிலத்தை இரட்சித்து வருகிறாய்
 • ஸ்ரீ சத்திய சாயி தெய்வமாய் எங்கள் இதயத்தின்
 • சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து ஆட்சி செய்கிறாய்
 • பர்த்தியம்பதியிலே பன்முகப் பக்தருக்கும் அருட்காட்சி தந்து
 • அபயஹஸ்தம் அளிக்கிறாய்
 • குன்றில் ஆடிவரும் குகனின் தந்தையே
 • அரசமர நிழலில் அமர்ந்து இருக்கும் மூல முதல்வனே
 • மன்றில் நாடிவரும் அம்பல வாணனே
 • உமை பார்வதி பதியே, அனைத்தும் நீயே
 • ஸ்ரீ சத்யசாயி சாயீசா மலரடி சரணம் சரணம் போற்றியே.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
வணிக வண்டி
வணிக வண்டியில் தயாரிப்புகள் எதுவும் இல்லை!
மொத்தம்
0.00
0