பாரதமே குருவாக வேண்டும்

 • தித்திக்கும் பல்சுவைகளில் மாற்றம் உண்டு
 • எத்திக்கும் உன் அன்புக்கருணைதன்னில்
 • மாற்றமில்லை, ஏற்றம் மட்டுமே
 • பன்திக்குமுன் னருட்கருணைக் கடாட்சத்தால்
 • உலகினனைத்துத் திக்கும்தான் புனித
 • பாரதத்தி லவதரித்த, உன் புகழ் சிறக்கும்
 • பன்மதப் பக்தருன் பதமலர்தேடி ஓடிப் பாடி நாடி வருவதுபோல்
 • பன்மத மொழிகள் இனங்கள் கலாச்சாரங்களிருப்பினும்
 • உன் மதம் இனம் மொழியாம்
 • அன்பு மதமென்றொன்றானதுபோல்
 • நம் தேச பக்தியும் ஒற்றுமையும் ஓங்கிட என்றுமே
 • நீ துணையிருக்க உனது சங்கல்பம் வேண்டும்
 • பிரசாதமாம் புனிதப் பிரகாந்தியாம் பிரசாந்தியின்
 • கருவறைத் தெய்வமுன் கருணைதான்
 • அன்னையின் கருவறைக் கருவையும் காத்து ரட்சிக்குமே
 • சுபிட்சமாய் நீ வந்து அன்பும் அமைதியும் சனாதன
 • ஆன்மீக தர்மமும் தழைத்தோங்கிடவே
 • சுசீந்திர தானுமாலயனாய் வந்து மாட்சிமை தந்திடுவாய்
 • அட்சயமாயிருந்து அட்சதைதூவி அகிலத்தைக் காத்திடுவாய்
 • தேசமும் தேசபக்தியும் இரு கண்கள்போல் இந்தியா
 • மனித சமுதாயத்தின் குரு என்பாய்
 • உன் பவித்திர சேவைகளாற்றிட உடல் உள்ள மன ஆத்ம
 • பலம் தந்து இந்து கலாச்சாரமே
 • உலகின் கலாச்சாரமாய் விளங்கிடவே
 • சகிப்புத்தன்மை சத்யம் தர்ம சாந்தி பிரேமை
 • அகிம்சை எனும் சாதனை தந்து மனிதம்
 • அன்பில் வாழச் சாட்சியாய்
 • நீ துணையிருப்பாய் சுவாமி. சரணாகதி.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0