சனாதன சாரதியாய்

 • பொன்னார் மேனியனே ‘பங்காரு’ என விளிக்கும் சுவாமி
 • உன் அபரஞ்சி அன்புக்குக் கருணைக்கு
 • யார் தான் அடிமையில்லை ?
 • நீ படைத்து காத்து, அழித்து, அருளி, மறைத்தும், ஐந்தொழில்
 • புரிந்துயிர்களைக் காக்கும் பொருட்டுக்
 • அருணையில் கருணை மழை பொழிகிறாய்
 • அருவமுருவமா யுருவமருவமா யருளித்தான் வருகின்றாய்
 • ஹரியும் சிவனுமனைத்துத் தெய்வங்களுமொன்றான
 • திருவாய் மாதா பிதா குரு தெய்வச் சகாவானவுன்
 • விஸ்வரூபத் திருஒளிவெள்ளத்திலொரு துகளாய்
 • மிளிர்ந்துன் கருணையொளியி லொளிர்ந்திட
 • வரந்தர வர வேண்டும்
 • கருணை அன்பு பிரேமை தயை, சகிப்புத்தன்மை, மனிதம்,
 • வளர்ந்து சாயி உன் அன்பு மயம் பெருக வேண்டும்
 • நீ நினைத்தபோதில், காத்தருளச் சடுதியில் வர வேண்டும்
 • சத்யம் சிவம் சுந்தரமாய் சத்யம் தர்மம் சாந்தி
 • பிரேமை அகிம்சையில்
 • நல்வாழ்வியல் வாழவைக்க வந்தருள வேண்டும்
 • உன் கீதைப்பாதை வழிநடத்திட சனாதன சாரதியாய்
 • சகலரையும் காத்திடவே நீதான் வர வேண்டும்
 • இகபர சுகந்தந்து சம்சார சாகரக்கடல் கடந்து
 • முக்தியளித்திடவும் வரவேண்டும்
 • சாயி தெய்வமே போற்றி போற்றியே.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
வணிக வண்டி
வணிக வண்டியில் தயாரிப்புகள் எதுவும் இல்லை!
மொத்தம்
0.00
0